Párkapcsolat ápolása újdonsült szülőként * Die Paarbeziehung pflegen als frischgebackene Eltern

Nagyon fontos feladat az újdonsült szülőknek, hogy ne felejtsék el a kapcsolatukat gondozni. Mert, ha csak a kicsi gyermek körül kezd el forogni a világ, akkor ebben a forgatagban könnyen elveszíthetik egymást a párok.

Ein sehr wichtige Aufgabe für frischgebackene Eltern ist, dass sie nicht vergessen dürfen, ihre Beziehungen zu pflegen. Weil, wenn alles nur rund um das kleine Kindlein fangt an zu drehen, dann können sich die Paare leicht verlieren.

Erre persze az elején nem sok lehetőség akad. Ekkor a kisbaba az első és az ő igényeinek a feltérképezése. Ami néha nem kis feladat, de néhány tipp megfogadása után saját magunk dolgát könnyítjük meg.

Darauf gibt es am Anfang nicht so viele Möglichkeit. Zu dieser Zeit das Baby ist das Erste und die Entdeckung den Bedürfnissen. Welche manchmal nicht kleine Aufgabe sind, aber manche Tipps können sehr behilflich sein.

Türelem – A legfontosabb, hogy türelmesek legyünk egymással szemben.

Die Geduld – Die wichtigste ist, dass wir miteinander geduldig sein müssen.

Megszólítások – Mi Jasmin megszületése után továbbra is a megszokott megszólításokat használjuk egymás között. Nem hívjuk egymást apának és anyának. Természetesen Jasminnak mondjuk, hogy: „Nézd csak! Hazajött apuci munkából.” vagy „Anyuci máris megetet.” Mert így tanulja meg, hogy ő hogyan hívhat majd minket, kik is vagyunk neki.

Der Darling – Wir benutzen zwischen uns weiterhin der übliche Darling nach Jasmin Geburt. Wir heißen uns nicht Papa und Mama. Natürlich sagen wir Jasmin, dass: „Schau mal! Papi ist heimgekommen von der Arbeit.” oder „Mutti füttert dich gleich.” Weil so wird sie das lernen, wie sie uns nennen kann, wer wir für sie sind.

Mindennapi rituálé – Munkanapokon munkából hazaérve általában az első téma, amit átbeszélünk, hogy Jasminnak milyen napja volt. Hogy evett, aludt, játszott, miket csinált, mi volt a pelusba…stb. De aztán egy kávé mellett a saját napunkról is beszámolunk egymásnak, addig Jasmin a játszószőnyegén tevékenykedik, vagy épp alszik. Legkésőbb este lefekvés előtt beszélgetünk, ha addig nem volt rá alkalom, mert ilyen napok is vannak. Jó, ha a gyerek már kicsi korától hozzászokik ahhoz, hogy a szüleinek szüksége van kettesben eltöltött időre.

Der täglicher Rituale – An werktags heimgekommen nach der Arbeit unseren erste Thema was wir durchreden,  was für eine Tage Jasmin hatte. Wie sie gegessen, geschlafen, gespielt hat, was sie gemacht hat, was im Windeln war… usw. Aber dann neben ein Kaffee berichten über unseren Tag, solange Jasmin beschäftigt sich auf der Spielteppich,  oder eben schläft. Spätestens am Abend  vor Schlafengehen reden wir miteinander, wenn es bisher nicht passiert ist, weil solche Tage geben sich auch. Gut, wenn das Kind seit ihre kleine Alter daran gewöhnt ist, dass ihre Eltern Zeit für sich zwei brauchen.

Közös programok gyerek nélkül – Egy csecsemővel az elején még nehezebb ilyen programokat összehozni, (nekünk még inkább, hogy a nagyszülőktől messze élünk) de már körülbelül másfél hetes korában, nélküle mentünk sétálni, amikor a szüleim nálunk voltak és otthon maradtak Jasminra vigyázni. Eljutottunk már kettesben vacsorázni is egy étterembe legutóbb, amikor Augusztus végén ismét meglátogattak a szüleim. Ritkán adódik ilyen alkalom, de szükségünk van erre is. Lehet ez egy mozi, bevásárlás vagy vacsora a lényeg, hogy együtt legyünk.

Gemeinsame Programme ohne Kinder – Am Anfang es ist noch schwierig solche Programme mit ein Säugling hinkriegen, (uns ist noch schwieriger, weil wir weit entfernt von die Großeltern wohnen) aber sie war schon ungefähr eineinhalb Woche alt, wir waren ohne sie Spazieren gegangen, wenn meine Eltern bei uns waren und haben sie auf Jasmin aufgepasst. Wir haben  schon geschafft  zu zweit Abendessen im ein Restaurant, wenn meine Eltern am Ende August wieder uns besucht haben. Selten ergebt sich solche Momente, aber so was brauchen wir auch. Es kann ein Kino, Einkaufen oder Abendessen sein.

Intim szféra – Jasmin még nem aludja át az éjszakát, jelenleg kétszer-háromszor is éhesen ébred. Így saját magam dolgát megkönnyítve a mi hálószobánkban éjszakázik, de a bölcsőjében. Az első napokban előfordult, hogy csak az ágyunkban aludt el, de ezt próbáljuk kerülni. Hamarosan megkezdjük az átszokatását a saját szobájába. Így a hálószoba csak a miénk lesz és ismét betöltheti az eredeti szerepét.

Intim Sphäre – Jasmin schlaft noch nicht durch die Nächte, zurzeit zwei-dreimal wacht sie hungrig auf. So ich mache für mich es leichter weil sie bei uns im Schlafzimmer schläft, aber im ihre Wiege. In den ersten Tagen hat es passiert, dass sie nur im unseren Bett einschlafen können, aber das probieren wir vermeiden. Bald fangen wir an zum umstellen auf ihre Zimmer. So das Schlafzimmer wird nur zu uns gehören und es kann wieder sein „alte Funktion” erfüllen.

A lényeg, hogy az új szerepkörünk mellett, mint apa és anya, megtartjuk a szerető társak szerepét is. Többek között ez az, ami mindenen átsegít!

Der Hauptsache ist, dass neben unseren neue Rolle, als Vater und Mutter, behalten wir der liebende Partner-Rolle auch. Das ist unter anderem, was durchhilft über alles!

Bitte folge und like uns * Kérlek kövess és Like-olj minket:

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.